Spolek pro obnovu krejčovické kaple

Smyslem našeho projektu byla záchrana kaple sv. Josefa v Krejčovicích. Myšlenka na její obnovu dala dohromady místní rodáky, přivandrovalce i chalupáře. Lidi vzdálené i blízké, věkem od 20 do 70. Dobrým výchozím podkladem pro naše snažení se stal umně zpracovaný projekt na statické zabezpečení objektu od dvojice renomovaných pražských památkářů. Poté, co bývalý majitel objektu (město Volary) namísto příslibu opravy nám raději nabídl kapli k odkoupení, nabídku jsme přijali a stali se tak od r. 2013 jejím majitelem. Nejprve jsme zkusili nechat zapsat kapli na seznam kulturních památek ČR, což se vzhledem k její výjimečné poloze, společensko-kulturnímu významu i architektonické hodnotě nakonec povedlo. Naší následnou snahou bylo získat prostředky na její záchranu. Mezitím jsme kontaktovali bývalé německé rodáky s prosbou o jakékoliv materiály týkající se kaple, jakož i krajské památkové a kulturní instituce. Vlastními silami jsme vyklidili a na zimu „zalátali“ díry ve střeše. Času však moc nazbyt nebylo. Jak se uvádí ve zmíněném projektu: „Kaple má spoustu velikých stavebních poruch a pokud se staticky nekonsoliduje, zřítí se.“

V roce 2015 nakonec začaly první stabilizační preáce. Postupně byla každým rokem opravena a rekonstruována část budovy a později i interiéru, včetně zachovalého mobiliáře.

19. března 2022, na svátek sv. Josefa byla rekonstrukce dokončena a kaple slavnostně vysvěcena. Od té doby jsou každým rokem, vždy 1. května (na svátek sv. Josefa dělníka) pořádány ke kapli poutě.

Práce byly financovány převážně z grantů Ministerstva kultury ČR, částečně z dotací města Volary, dále z darů místních obyvatel, všemožných spřízněných duší, spolků, firem i původních německých obyvatel a jejich příbuzných.

I když se dá říct, že kaple byla úspěšně zachráněna, stále zůstáva pro členy spolku zdrojem rozličných aktivit. Dosud není například dokončeno restaurování všech obrazů původní křížové cesty a nejsou vyhotoveny náhrady za 2 zmizelé obrazy z 14ti dílné kolekce. Stále se hledá několik málo dosud nenalezených prvků mobiliáře (cherubové z retábula, sošky P. Marie) a také by se slušelo do češtiny přeložit výtečnou knihu vzpomínek na zdejší kraj (v době před odsunem v r. 1946) od místního rodáka a archiváře pana Herberta Kiewega „Weasch’n, Wusch’n und Gulatsch’n“. No a pomalu se již začínají hlásit běžné udržbové práce, poněvadž i rekonstruovaná kaple stárne a vlhkost uvnitř zdiva se ne a ne umoudřit, aby neničila novou výmalbu.

Pokud tedy nemáte možnost Krejčovice osobně navštívit a kapli tak popatřit na vlastní oči, přesto však cítíte potřebu její obnově nějak pomoci, pak s vděčností přijímáme nejen nabídky profesní či čistě lidské pomoci, ale i finanční dary jakékoliv výše.
Číslo našeho účtu je 2201124957/2010 (IBAN: CZ38 2010 0000 0022 0112 4957)
Předem velmi děkujeme za podporu.