Kaple – před rekonstrukcí

Domů » Kaple sv. Josefa » Kaple - před rekonstrukcí » Kaple sv. Josefa - před rekonstrukcí
K02
Pohled na kapli od jihu - 30. až 40. léta 20. století
K03
Pohled na stav interiéru kaple v r. 1974 (oltář dosud v téměř původním stavu)
K04
Kaple v 90. letech 20. století - stav před rekonstrukcí
K05
Kaple v 90. letech 20. století - stav před rekonstrukcí
K06
Kaple v 90. letech 20. století - stav před rekonstrukcí
K07
Interiér kaple v 90. letech 20. století - stav před rekonstrukcí
K08
Interiér kaple (strop na d oltářem) v 90. letech 20. století - stav před rekonstrukcí
K09
Zachovalá část původní stropní malby (detail)
K10
Stav původní stropní malby i stěn před rekonstrukcí
K11
Fragment původní výmalby v blízkosti bývalého ltáře
K12
Detail zachovalé původní výmalby (původní barevnost se naštěstí zachovala nástěnným prknem s věšáky a tak mohla posloužit coby reference při restaurování)
k13
Pohled na vstupní část kaple včetně kůru (před rekonstrukcí)
K14
Kaple v nultých letech 21. století - stav před rekonstrukcí