Kaple sv. Josefa

Kaple sv. Josefa je založena vprostřed návsi ve svahu. Jedná se o jednoduchou loď zakončenou půlkruhovým závěrem. Vpředu má kaple zvonici vytaženou v hranolovou věž a ukončenou jehlanovou stříškou.
Kapli se dosud nepodařilo přesně datovat, odhadem ji je možno zařadit na konec 19. století.
Loď je zastřešena obyčejnou sedlovou střechou pokrytou eternitovými šablonami, nad závěrem ukončenou šestibokým jehlanem.
Krov je dřevěný, tesaný, vázaný z velice úsporných profilů. Kaple je plochostropá – dřevěný povalový strop je krytý hliněnou mazaninou svrchu a podbitý rákosovou rohoží a omítkou zespodu. Stropní konstrukce je rozvalena a poničena.
Klempířské prvky, snad původně z černého plechu železného, nebo pozinkovaného plechu, jsou naprosto zničeny.
Fasáda je omítnuta vápennou maltou v několika vrstvách. Fasádní omítka není totálně poničena. Je velice kvalitně provedena a opadána je pouze v římsové partii, kolem styku hlavní hmoty a věže, něco na soklové partii a tam, kde je absence klempířských prvků.
Vnitřní omítky jsou štukové dvouvrstvé. Zamokření není enormní. Vlhkostní mapy v interiéru jsou minimální.
Výmalba je velice malebná, na stropě je to hvězdná obloha, na stěnách beránci boží.
Podlahu tvoří (pravděpodobně nepůvodní) betonová mazanina.
Vnitřní vybavení schází.
V kapli je instalován (opět nejspíše nepůvodní) pěvecký kůr, nebo plato pro muzikanty.

V létě roku 2016 započala první fáze obnovy kaple – statická stabilizace zdiva. Práce jsou financovány převážně z grantu Ministerstva kultury ČR a částečně i z dotace města Volary. Dokončení této první etapy je naplánováno na konec října téhož roku.